205 namnunderskrifter överlämnades i protest

Ett 30-tal anställda inom omsorgen slöt upp i protestmarschen mot den nya bemanningsmodellen som föreslås med förändrade scheman som följd. 205 namnunderskrifter överlämnades i kommunhuset.
Foto: Tommy Svensson