Äldreomsorgen annonserar efter vikarier

Personalen i äldreomsorgen är hårt belastad. Inom hemtjänsten beräknas cirka 15 procent vara sjukskrivna. Även vikarier behöver vara hemma. Kommunen annonserar efter extra vikarier, men – konkurrerar med alla andra kommuner om arbetskraften.
Foto: Gorm, Kallestad