Båtklubben skriver inte på nytt avtal med kommunen

Båtklubben Pärlan har sagt upp sitt arrendeavtal med Bromölla kommun. De vill inte skriva på ett nytt om inte avgiften blir lägre. Båtklubben anser att de redan har stora kostnader för att sköta om kommunens mark – pengar de behöver för att rusta upp båthamnen.
Foto: Martin Söderberg