Behovet av hjärtstartare i kransorterna ska utredas

Kommunen ska utreda behovet av hjärtstartare i kransorterna och på särskilda boenden. Den utredning som förvaltningen redan gjort anser majoriteten i kommunfullmäktige inte är tillräcklig.
Foto: Richard Lagerström