Detaljplan för nya villor antagen

Kommunfullmäktige har gett klartecken till villabebyggelse vid Östergatan/Östra gränd.