Ex-kommunalråd överklagar dom om omställningsstöd

Jenny Önnevik (S) vill nu att kammarrätten prövar om kommunstyrelsens nej till att betala henne omställningsstöd strider mot lagen eller inte.