Förstör skulptur – för konstens skull

Lätt fånget – lätt förgånget. I ljuset av att främja en kreativ oändlig process vill konstnären Elin Alvemark ifrågasätta ägande av just konst. Därför lät hon sina medkreatörer tillsammans förstöra den lerskulptur de skapat tillsammans under veckan.
Foto: Hanna Franzén