Grannprotester mot högre hus

Förslaget att tillåta fyravåningshus istället för två våningar i parken längs Fjälkingegatan har fått grannar att gå i taket. En ”skyskrapa” som skymmer uteplatser, säger några, medan andra oroas över den redan ansträngda parkeringssituationen.
Foto: Johannes Lindén