Här är personliga råd vanligare än i resten av landet

Konsumentrådgivningen på biblioteket är en av de i Sverige som procentuellt sett får flest besök. Det som man vill ha mest hjälp med är frågor om tjänster som utförts.
Foto: Carina Persian