Heléne Björklund (S) blir del i MSB

Riksdagsledamot Heléne Björklund (S) är en av två som regeringen valt in som ledamot i insynsrådet för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Foto: Staffan Lindbom