Inställda möten bedömdes inte brådskande

Två utskott har ställt in sina möten. De bedömde att inga ärenden var brådskande utan beslut kunde vänta. Därför valde man att ta det säkra före det osäkra och undvika personlig kontakt.
Foto: ARNE FORSELL