Kommunchefen: ”Ingen hotbild mot elever eller andra”

Polisen håller kommunen informerad efter skottlossningen samtidigt som kommunen bistår med uppgifter till polisen. ”Det kommunen fokuserar på är att finnas till för den eventuella oro som kan finnas, till exempel i skolan”, säger kommunchef Marie Wäppling.
Foto: Bosse Nilsson