Kommunstyrelsens möte blir öppna för alla

Kommunstyrelsens möten ska bli öppna för allmänheten. Det betyder att den som vill i framtiden ska kunna komma och lyssna.