”Litet monster” skapar stora problem

Den beskrivs som ett monster och kan innebära enorma kostnader ifall den trivs på fel plats. Ulla-Britta Valdemarsson har noterat parkslidens framväxt vid Korsholmen och hoppas att kommunen gör något åt växten.
Foto: Lasse Ottosson