Område för P-plats nu sanerad

Den del vid förskolan Vita sand som ska bli p-yta och vändplats har nu sanerats.
Foto: Lasse Ottosson