Rutiner för sexuella trakasserier saknas

Bromölla kommun uppfyller inte lagen när det gäller hantering av trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier på arbetsplatsen. Det kommer Diskrimineringsombudsmannen, DO, fram till.
Foto: Karl Nilsson