Unik sten med unik metall i konstprojekt

Unik sten från en ovanlig gruva i Norge håller just nu på att formas till delar i ett konstprojekt. Rina Eide Løvassen bearbetar vulkanisk kalksten som innehåller den sällsynta metallen niob.
Foto: Roger Bing