”Vedervärdig” sörja vid havsbadet

En invånare i kommunen tycker att kommunen ska ”suga upp sörjan som legat där hela sommaren och högtryckstvätta bryggan”. Kultur- och fritidsenheten svarar genom Emilia Emilsson.
Foto: Annica Jönsson