Verksamheter flyr gallerian

Två har redan sagt upp sina kontrakt. En tredje tänker göra det. Verksamheterna som snart lämnar gallerian klagar på att Bromöllahem inte sköter fastigheten.
Foto: Tommy Svensson