”Vi går efter den lagstiftning som finns”

På Bromölla kommun har planarkitekt Fehmi Berisha kontaktats av personer som tror att de är berörda av den föreslagna ändringen av detaljplanen och därför ställer sig frågande till varför kommunen inte har bett om deras samrådsyttranden.
Foto: Tommy Svensson