1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Aktiv sommar för barn och unga, trots allt!

Så som mycket annat kommer semester och sommarlov 2020 att bli annorlunda. Hela samhället har ställts inför utmaningen att balansera restriktioner för att undvika spridning av coronaviruset mot de negativa effekterna som sådana restriktioner orsakar för sociala relationer, psykisk hälsa och ekonomin. I Kristianstad har vi valt en försiktig, men proaktiv och flexibel strategi. Förutom skydd av de äldre, vilket har varit huvudfokus, är det barnen, ungdomar och vuxna i utsatta situationer som riskerar att drabbas. Inaktivitet och social isoleringen kan orsaka ytterligare problem, skriver ordföranden i fyra kommunala nämnder.
Lovskola för den som behöver putsa språkkunskaperna eller halkat efter under distansundervisningen kommer tillbaka i höst.

Tillsammans har vi drivit på för att många aktiviteter ska genomföras för en trygg och innehållsrik sommar för barn och unga, trots allt. Många av de utökade aktiviteterna finansieras av tillfälliga medel från staten.

Kultur & fritid har ställt om barn- och ungdomsverksamheten istället för att ställa in. Alla aktiviteter genomförs enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, med möjlighet att hålla avstånd, både inom- och utomhus.

quote
Det kommer att finnas fler gratis sommarlovsaktiviteter och på fler platser än tidigare.
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Cirka 320 barn deltog i ett nyss avslutat C4-läger och vi vill tacka både idrottsföreningar, organisatörer på kultur & fritid- och arbete och välfärdsförvaltningen och inte minst de drygt 200 feriearbetarna för en mycket bra insats.

88 barn deltog i två veckors kulturläger på Barbacka/Teatern.

200 barn deltar på KFUM:s sommarkollo i Åhus.

32 barn deltog i Hushållningssällskapets kockläger.

Det kommer att finnas fler gratis sommarlovsaktiviteter och på fler platser än tidigare. Spontanidrott utomhus, basket, fotbollsskolor, dagläger och fotbollsturnering, serieteckning, ridning, simskola, naturupplevelser, sagoläsning och pyssel på bibliotek, bowling och squash är ett axplock av aktiviteter i sommar. Samtliga inom- och utomhusaktiviteter genomförs med möjlighet att hålla avstånd.

quote
Gymnasieelever som inte tagit examen under vårterminen får en ny chans till undervisning och prövning i augusti.

För grundskoleelever som ligger nära behörighet till gymnasiet eller behöver stärka språkkunskaperna genomförde barn- och utbildningsförvaltningen lovskola under lovets två första veckor. Satsningen gav också möjlighet till 20 feriearbete som hjälpte eleverna att nå sina studiemål.

Gymnasieelever som inte tagit examen under vårterminen får en ny chans till undervisning och prövning i augusti. Möjligheten kommer förstärkas under hösten som extra satsning för att möta negativa effekter av distansundervisning på grund av coronapandemin.

582 ungdomar i 17-18-årsåldern erbjöds sommarjobb via de kommunala feriearbetena. 477 tackade ja varav drygt 140 ingick i tekniska förvaltningens extrasatsning för ren kommun. Vi vill rikta ett extra tack till alla som möjliggjorde att så stort antal ungdomar, i tid då många andra drar ner antalet eller ställde in helt, kunde få ett sommarjobb.

quote
Här kombineras arbete på bostadsområdet med gemenskap och roliga fritidsaktiviteter.

Projektet Aktiv sommar för högstadieungdomar bosatta på Charlottesborg utökas i år till Österäng och Gamlegården. Här kombineras arbete på bostadsområdet med gemenskap och roliga fritidsaktiviteter.

Arbete och välfärdsförvaltningen tillsammans med deltagare i det lokala brottsförebyggande rådet arbetar både drog och brottsförebyggande genom samordning, utbildning och informationsspridning. Åtgärderna är många och vi är övertygade om att de tillsammans leder till ett tryggare Kristianstad.

Vi vill vi önska alla en trevlig sommar!

Lena Olsson (M)

Ordförande Kultur och fritidsnämnden

Daniél Tejera (L)

Ordförande Barn och utbildningsnämnden

Qalinle Dayib (C)

Ordförande Tekniska nämnden

Radovan Javurek (L)

Ordförande Arbete och Välfärdsnämnden