1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Boulebanorna i Glimåkra ingen strid mellan PRO och allmänheten

Med anledning av en artikel i Kb 11 januari med rubriken ”Avtal sades upp - PRO inte nöjt” på Östra Göinge-sidorna angående PRO:s boulebana i Glimåkra.

För att inte vilseleda Kristianstadbladets läsare, så har PRO i Glimåkra och Östra Göinge kommun redan fört samtal angående befintlig anläggning. PRO:s ställningstagande har under pågående dialog varit följande:

Ta inte bort det höga stängsel som omgärdar boulebanan. Allmänhetens möjlighet att nyttja banorna har under hela avtalsperioden varit gällande. Nyckel har alltid varit tillgänglig för allmänheten. Så gör inte detta till en strid mellan allmänheten och PRO.

Det framkom heller inte under den förda dialogen vem som skall sköta banorna i framtiden, även om frågan ställdes. Banorna har minutiöst skötts av föreningens boulesektion. I framtiden fråntas PRO:s boulesektion dess möjlighet att arrangera tävlingar, med tanke på att banan vid tidpunkten för ett arrangemang, eventuellt kan stå till allmänhetens förfogande.

Detta är en insändare i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Östra Göinges politiska styre tycks inte vilja förstå vikten av en väl fungerande boulebana för äldre, och därmed möjligheten för PRO att genomföra utbytesturneringar. Med ett lägre olåst stängsel ökar risken för vandalisering av klubbyggnaden och den väl skötta banan. En klubbyggnad och bana som PRO själva uppfört och anlagt, baserad på 1 825 ideella timmar och ett materialvärde på cirka 120 000 kronor. Dessutom ansvarar föreningen för försäkringen av byggnaden, där försäkringens självrisk i dags läget uppgår till 10 000 kronor.

På ingen av dessa punkter har kommunen velat visa någon form av tillmötesgående. För oss i PRO Glimåkra, ter sig den dialog kommunen fortsatt erbjuder föreningen, som en envägskommunikation och inte en dialog. Eller på det kommunala språket, lite mer karskt uttryckt ”Vill ni spela boule får ni göra det på våra kommunala premisser”. Något som PRO inte ser sig ha möjlighet till, med tanke på de förutsättningar Östra Göinge kommun erbjuder vår väl fungerande boulesektion, på deras egenhändigt anlagda boulebana.

På Glimåkra PRO föreningens vägnar

Per af Forselles