1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

De som oroas över att rapporten är ett beställningsjobb kan sova lugnt

I en rapport, ”Skånes nya ekonomiska geografi”, drar tankesmedjan Intelligence Watch slutsatsen att det är värdefullt för Kristianstad att Högskolan Kristianstad flyttar in till centrum. Anonyma kritiker i Kristianstadsbladet ser detta som ett beställningsjobb av högskolans rektor Håkan Pihl som driver frågan och är vice ordförande i tankesmedjan. Här svarar Anders Olshov, Intelligence Watch, på kritiken.
Pendlingen till Högskolan Kristianstad är lång för många studenter..

Intelligence Watch anser i rapporten ”Skånes nya ekonomiska geografi” att det är värdefullt för Kristianstad och nordöstra Skåne att Högskolan Kristianstad flyttar in till centrum. Anledningen är att ekonomin blir allt mer kunskapsbaserad och att området halkar efter framför allt sydvästra Skåne. Anonyma kritiker som Kristianstadsbladet talat med ser detta som ett beställningsjobb för Högskolan Kristianstads rektor Håkan Pihl som driver frågan om en flytt av högskolan och är vice ordförande i Intelligence Watch.

quote
Vi tar självständigt fram analyser och rapporter samt skriver artiklar för att väcka debatt
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Låt mig klargöra att Intelligence Watch är en allmännyttig, oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor med bas i Skåne. Vi tar självständigt fram analyser och rapporter samt skriver artiklar för att väcka debatt. Ett viktigt syfte är att Skåne skall utvecklas bättre. Skulle vi få en förfrågan om beställning skulle vi överväga om vi kan stå bakom en sådan och kräva ersättning och upplysa om det om vi accepterade. Inget av detta har inträffat i fallet med Högskolan Kristianstad. De som oroats över att rapporten är ett beställningsjobb kan sova lugnt.

Så till sakfrågan. Kristianstads kommun är Skånes största med 11,4 procent av Skånes yta. Sedan 2000 har andelen av Skånes invånare minskat från 6,6 till 6,2 procent, andelen av de sysselsatta från 7,4 till 6,6 procent och andelen av Skånes bruttoregionprodukt (det ekonomiska värdet som produceras) från 6,9 till 6,0 procent. För de övriga kommunerna i nordöstra Skåne - Hässleholm, Osby, Östra Göinge och Bromölla – är utvecklingen likartad eller svagare.

quote
Kristianstad och nordöstra Skåne utvecklas svagt och har svårt att skapa lönsamma företag.

Sedan 1990 har Kristianstad fått drygt 13 000 invånare, men antalet sysselsatta har bara ökat med 500. En orsak är nedgången i början av 1990-talet då sysselsättningen föll med 5 000 personer, ett tapp som var fullt återhämtat först efter en långvarig högkonjunktur 2017. Än svagare är det i Bromölla, Östra Göinge, Osby och Hässleholm som alla har färre sysselsatta än 1990, trots att befolkningen ökat med sammanlagt 2 064 invånare.

Samtliga av områdets kommuner har lägre BRP per sysselsatt än i Skåne och Sverige.

Kristianstad och nordöstra Skåne utvecklas svagt och har svårt att skapa lönsamma företag. Den regionala och globala konkurrensen gör det svårt att hävda sig. Så vad ska Kristianstad göra? De nuvarande strukturerna är inte tillräckligt gynnsamma. Industri- och livsmedelsföretagen är för få och minskar som regel antalet anställda. Att bygga ett nytt köpcentrum externt har provats, men stjälper möjligen mer än hjälper. Staden ligger där den ligger.

quote
Det är svårt att peka på någon annan enskild åtgärd som skulle kunna bidra lika positivt till Kristianstads utveckling.

Men högskolan kan flyttas för att skapa större värden. Det är svårt att peka på någon annan enskild åtgärd som skulle kunna bidra lika positivt till Kristianstads utveckling. Den kunskap som tas fram på lärosätet måste spridas bättre och studenterna och personalen få en bättre förankring i staden. Om detta är jag övertygad, oavsett vem som sitter i Intelligence Watch styrelse. Finns bättre förslag är jag idel öra.

Anders Olshov

Chef Intelligence Watch