1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Hållbar utveckling – tänk globalt, agera lokalt

För sjätte året i följd hålls nu årets Framtidsvecka för hållbar utveckling. Föreningar i kommunen och fyra studieförbund tillsammans med kommunens Agenda 21 vill bidra till att Kristianstads kommun blir en än mer hållbar kommun – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. En mängd föreläsningar, film, studiebesök, politikerutfrågning med mera arrangeras.
Dialogmöte för att få in idéer från invånarna om hur framtidens Kristianstad kan se ut.
Foto: Tommy Svensson

Klimatet är en ödesfråga för planeten och vår kommun måste – i ett klimatnödläge – göra allt vi kan för att bidra till att Parisavtalets mål om högst 1,5 graders uppvärmning nås. Kommunalrådet Peter Johansson lyssnade välvilligt på Naturskyddsföreningen, FN-föreningen och aktionsgruppen Fridays For Future vid en uppvaktning i juni i år och utlovade att ett klimatråd med bland annat ungdomar snarast ska inrättas. Som en start och inspiration har Framtidsveckan bjudit in professorn och den svenske ledamoten i FNs klimatpanel Markku Rummukainen.

Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

En hållbar konsumtion är nu en positiv trend. Vi köper inte bara nytt utan vi lagar det som är trasigt, vi minskar matsvinnet, vi köper second hand, vi återanvänder samt konsumerar mindre. Under veckan blir det en föreläsning om hållbar konsumtion och handel.

quote
Under 2020 då <a href="https://unicef.se/barnkonventionen" id="link-80b7ade5b183320f44fdc3b16c8c33f8">barnkonventionen</a> blir<a href="https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonventionenblirsvensklag.887.html" id="link-1773238b9792d048311dbfa7be2ba283"> svensk lag</a> ser vi fram emot att barn och unga kommer till tals kring vår kommuns framtid.

Social hållbarhet handlar bland annat om ett Kristianstad för alla, det vill säga att alla medborgare ska ha ett bra liv med god hälsa där bostaden, arbetet, skolan och omsorgen är nyckelfrågor men också ett rikt föreningsliv. I årets Framtidsvecka fokuserar vi bland annat på våra medborgare med funktionsnedsättningar. Vi inventerar den fysiska och psykiska tillgängligheten i staden och en föreläsning kring arbete och funktionsnedsättning arrangeras. En politikerutfrågning hålls under veckan på Gamlegårdens Centrum på temat: Näsby 2030 – vision och hur når vi dit?

Demokratin och medborgarinflytande är en hållbarhetsfråga. Vi är glada över de dialogmöten som arrangeras runt om i kommunen (nu också i Näsby) och att det blir Öppet Rådhus den 12 oktober. Under Framtidsveckan uppmärksammas demokratin genom en utställning på Regionmuseet om den allmänna rösträttens införande i Sverige. Under 2020 då barnkonventionen blir svensk lag ser vi fram emot att barn och unga kommer till tals kring vår kommuns framtid. Vi önskar oss en uppgradering av demokratifrågorna och de mänskliga rättigheterna i vår kommun, till exempel genom att en politisk beredning för frågorna inrättas.

quote
Vi måste tänka globalt men agera på hemmaplan.

Slutligen: Kristianstads kommun är en del av världen där vi påverkas av vad som händer globalt. Vi måste tänka globalt men agera på hemmaplan. Agenda 2030 – FNs 17 hållbarhetsmål antogs 2015 och ska uppnås år 2030. Kommunfullmäktige beslutade 2018 att vår kommun aktivt ska arbeta för att målen ska uppnås och den processen pågår nu. En politisk styrgrupp för arbetet bör inrättas.

Framtidsveckan invigs under lördagen. Veckans program hittar du här.

Jan Lindelöf och Bo Olsson

FN-föreningen

Anna Ferrington

Sensus

Ulf-Peter Honoré

ABF Skåne Nordost

Hanna Gunnarsson

Röda Korset

Solvig Oredsson

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Rune Stenholm Jakobsen

Naturskyddsföreningen i Kristianstad & Bromölla

Ida Linder

Folkuniversitetet

Mari Graneskog

Studiefrämjandet

Beata Svensson

Agenda 21 Kristianstad kommun