1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Jag är tvingad att ha en förvaltare

Polisens högsta beslutande, justitieminister Morgan Johansson (S) spelar i samma division, i bästa samförstånd, sida vid sida som finansminister Magdalena Andersson.
Magdalena Andersson (S).
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Om jag är myndig och har någon form av funktionshinder som gör att jag har svårt att se till mitt eget bästa till exempel hantera min ekonomi så finns möjligheten att jag kan få en så kallat "God man". Men det kräver mitt medgivande.

Jag kan när som helst avsäga mig denne Gode man.

Däremot om jag inte har insikt om att jag inte klarar vissa delar av mitt liv till exempel ekonomin utan jag gång på gång försätter mig i svåra ekonomiska trångmål då kan tingsrätten utse en så kallad ”Förvaltare” för mig, oavsett vad jag tycker och vill.

Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Då har hon/han oinskränkt insyn i mitt liv och ska på alla vis värna om- och se till att jag lever ett drägligt liv, inte minst inom det ekonomiska området.

Oftast går det till så att jag då får x antal kronor i fickpengar, resten omhändertags av förvaltaren som bland annat ser till att mina utgifter blir betalda och att jag i övrigt har en skälig levnadsnivå.

Som tillsynsmyndighet för God man och Förvaltare finns en Överförmyndare. Till Överförmyndaren kan till exempel jag eller mina anförvanter klaga/anmäla om jag/de misstänker oegentligheter eller om jag/de tycker att vederbörande God man/Förvaltare inte prioriterar min ekonomi på ett för mig gynnsamt sätt.

Jag har haft arbetsinkomster i 46 år (hittills). Jag har en påtvingad Förvaltare som heter Magdalena Andersson och är finansminister (S). Hon tilltvingar sig en massa pengar från mig varje månad i form av inkomstskatt, sociala avgifter samt, i regel, 25 procent skatt (eller mer) på varenda vara eller tjänst som jag köper. Det är inte många kronor jag får behålla i fickpengar och mindre lär det bli för vad jag förstår så har hon för avsikt att stjäla ännu mer. Det hon redan tar från mig räcker uppenbarligen inte till hennes och övriga regeringens vidlyftigheter.

Magdalena Andersson har sedan många år gravt misskött, för att inte säga förskingrat, mina pengar så till den milda grad att jag snart inte får något tillbaka av de enorma summor hon egentligen ska förvalta åt mig, till gagn för mitt liv och leverne. Det är mina pengar hon slösar bort, dock inte på några av alla de områden som gynnar mig ... eller ens mina yngre- eller äldre anförvanter.

Nu till frågan: Vem ska jag klaga hos, jag har ingen överförmyndare att vända mig till? Vem ska jag anmäla ett brott till, ett pågående stöld- och/eller förskingringsbrott till? Polisen? Det kan jag glömma.

Polisens högsta beslutande, justitieminister Morgan Johansson (S) spelar i samma division, i bästa samförstånd, sida vid sida som finansminister Magdalena Andersson.

Jag har ingen som tar sig an det brott jag dagligdags är utsatt för. Jag är arg, trött, ledsen, uppgiven och... fullkomligt maktlös.

Karin Björkman

Leg. psykoterapeut

Fjälkinge