1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Kollektivtrafik för Skåne framåt!

För oss i Centerpartiet är det angeläget och naturligt att hela Skåne ska kunna utvecklas. En viktig pusselbit i detta är en kollektivtrafik som binder samman Skåne, skriver kollektivtrafiknämndens förste vide ordförande Lars Hansson.
Det är också viktigt att arbeta för att hela resan ska fungera ännu bättre framöver, skriver Lars Hansson (C).

Man ska kunna ta sig till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter. Oavsett var man bor i Skåne. Oavsett var man bor, ska kollektivtrafiken finnas nära till hands. En bra kollektivtrafik i hela Skåne är dessutom avgörande för att klara miljö- och klimatutmaningen.

Men ska den finnas nära till hands måste vi satsa och tänka på nya sätt när vi utvecklar den. Vi vill helt enkelt sätta fart på kollektivtrafiken. Just för detta ändamål, för en utbyggd trafik och kunna genomföra beslutade investeringar, satsar vi tillsammans med övriga partier i Allians för Skåne nu 206 miljoner kronor extra till den skånska kollektivtrafiken i budgeten för 2020 som antogs av regionfullmäktige i juni.

quote
Istället ser vi att anropsstyrd trafik som en viktig faktor för en effektiv och hållbar kollektivtrafik...
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

I alla delar av vår region är det inte hållbart att utföra kollektivtrafik på ett traditionellt sätt med stora bussar som går utifrån en förutbestämd tidtabell. Det blir helt enkelt inte ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart. Istället ser vi att anropsstyrd trafik som en viktig faktor för en effektiv och hållbar kollektivtrafik i de delarna av Skåne. Därför har kollektivtrafiknämnden fått ett tydligt uppdrag att titta på hur vi kan använda anropsstyrd trafik i en större utsträckning. Men också hur den kan anpassas för att fungera än bättre mot arbets- och skolpendling och möjliggöra beställning av anropsstyrd trafik digitalt.

Det är också viktigt att arbeta för att hela resan ska fungera ännu bättre framöver. God anslutningstrafik, trygga hållplatser samt bra och säkra pendlarparkeringar för både bilar och cyklar är exempel där ytterligare insatser kan göras.

quote
Vi måste arbeta för att minska tudelningen mellan delarna i vår region.

En fråga som vi från Centerpartiet drivit i många år är införandet av flexibla nattstopp i busstrafiken. En trygghetsreform för våra resenärer på nätterna men också ett sätt att tänka utanför boxen kring de traditionella hållplatserna. Den börjar nu närma sig att förverkligas. En utredning pågår om hur det ska införas och kommer presenteras under hösten, med en trolig start av ett eller flera pilotprojekt.

En bra kollektivtrafik för Skåne framåt. Centerpartiet vill sätta fart på ett rundare Skåne, där det är smidigt att ta sig kollektivt. Det behövs för att det ska gå att leva och bo var man vill i Skåne. För oss i Centerpartiet är det viktigt och naturligt att hela Skåne ska kunna utvecklas. Vi måste arbeta för att minska tudelningen mellan delarna i vår region. Därför är vi glada över viktiga satsningar på vår kollektivtrafik, i hela Skåne, som sker i 2020 års budget.

Lars Hansson (C)

Förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden