1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Kommunen satsar miljoner på att öka tillgängligheten

Helge å, detta mäktiga vattendrag som flyter fram genom Kristianstads kommun, 3,5 mil från Torsebro i norr, genom staden, ut i Hanöbukten, sätter sin prägel och karaktär på vår bygd. Ån och dess våtmarker är själva pulsen i Kristianstads Vattenrike. På två promille av Sveriges yta finns 20 procent av landets alla ovanliga växter, djur och svampar. Det är en otrolig artrikedom och förutsättningar för god livskvalitet med fina möjligheter till friluftsliv, skriver Kristianstads kommundirektör Christel Jönsson och biosfärenhetens chef Carina Wettemark i ett svar till Helgeåns vänner 4/3.
Naturums höst startar

Vattenkvaliteten har genom intensivt arbete under många år stadigt förbättrats. 270 hektar nya våtmarker har anlagts, forskning och åtgärder för att minska brunifieringen pågår och ett nytt högteknologiskt reningsverk byggs.

Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Helge å är ett av landets mest artrika vattendrag. Malen simmar åter i ån och uttern har kommit tillbaka. Många nyttjar ån för rekreation, safaribåten kör turer och Kristianstads kommun lyfter vatten som sin nya profil. Attityden har ändrats. Från ett vattensjukt område till ett internationellt erkänt Vattenrike.

quote
Kristianstads kommun satsar flera miljoner kronor på att förbättra tillgängligheten för dessa aktörer och andra som vill njuta av ån och sjöarna i området.

Ån har en stor potential för ekoturism – besöksnäring på naturens villkor. Intresset från entreprenörer har vuxit allt mer under senare år. Kristianstads kommun satsar flera miljoner kronor på att förbättra tillgängligheten för dessa aktörer och andra som vill njuta av ån och sjöarna i området. Ny fiskebrygga tillgänglig för alla, utmärkning av rännan i Hammarsjön, upprustning av rastplats vid Kavrö är några exempel.

Nedre Helgeå Fiskevårdsområde anordnar en prova-på-mete aktivitet för barn och unga från Rinkaby skola.

Dialog och samverkan är viktiga delar i vårt arbete och vi har haft många möten både inomhus och ute på vattnet med bland andra Helgeåns vänner. Föreningen har gjort en stor insats under de senaste två åren genom att klippa vass och ta bort träd som trillat i vattnet.

quote
Frågan om djup och bredd för den två kilometer långa grävda kanalen Härnestads Graften, hanteras därför av länsstyrelsen.

Att gräva i vatten är en tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. Frågan om djup och bredd för den två kilometer långa grävda kanalen Härnestads Graften, hanteras därför av länsstyrelsen. För att bistå föreningen har kommunen bjudit in till träffar med företrädare för såväl Länsstyrelsen i Skåne som Nedre Helgeåns regleringsföretag.

De nedersta 3,5 milen av Helgeå är ett vattenrike helt unikt i sitt slag, som vi alla vill bevara och utveckla för framtiden!

Christel Jönsson

Kommundirektör

Carina Wettemark

Chef Biosfärenheten/Koordinator Biosfärområde Kristianstads Vattenrike