1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Öppenhet och sekretess är en svår kombination

Sverigedemokraterna i Bromölla delar Alternativets och övriga vänsterorienterade partiers syn på öppenhet och transparens inom politiken, och sett till Alternativets förslag om öppna politiska möten kan det vid en första anblick ses som självklart, skriver företrädare för partiet.
Eric Berntsson (SD), kommunfullmäktige, Bromölla.

Väljer man att titta djupare på förslaget från Alternativet (Kb 16/4) så är det inte helt oproblematiskt och det är anledningen till att vi i Sverigedemokraterna väljer att rösta nej till motionen i dess nuvarande utformning.

Enligt kommunallagen skall möten hållas bakom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning och sekretess. Detta är reglerat enligt offentlighets- och sekretesslagen. Då skulle de ärenden man hänvisar till i sin insändare per automatik kunna bli belagda med sekretess. Och det tjänar inte debattklimatet att läsa på sociala medier om ärenden som diskuteras innan sammanträdet är slut, framför allt inte för de enskilda personer som berörs då det ofta inte finns en helhetsbild. Processen kring mötena skulle bli väldigt omständliga och risken för att något blir fel är stor.

Redan idag öppnar regelverket bland annat upp för att kommunfullmäktige kan besluta att de som lyfter ett ärende via medborgarförslag eller berörs av enskilda ärenden får delta under kommunstyrelsens överläggningar eller berörd nämnd, vilket är helt rätt.

Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Ett av Sverigedemokraterna Bromöllas mål är att göra politiken mer tillgänglig för invånarna och då är inte lösningen att ge sig in i ett krångligt regelverk som berör kommunstyrelsen och dess utskott utan då är det bättre att utöka möjligheterna gällande kommunfullmäktige där en stor del av besluten klubbas.

Tyvärr är responsen från allmänheten i dagens läge svag … För när ställde någon en fråga senast på allmänna frågestunden? Vet man vilka partiernas företrädare i församlingen är?

Istället bör möjligheterna att sända kommunfullmäktiges sammanträden live ses över och då inte enbart med ljud utan även med bild som är vanligt i många kommuner. För att på så sätt göra det lättare för invånarna att ta del av debatten och få ett ansikte på sina företrädare.

Alla vi politiska partier har ett ansvar mot väljarna, det kan handla om våra värderingar som personer men också om att på ett respektfullt vis förmedla och hantera det politiska verktyget väljarnas förtroende innebär. Så vi delar synen på öppenhet inom politiken men också rätten till integritet för den enskilda medborgaren vilken är grunden i ett demokratiskt rättssamhälle.

Eric Berntsson (SD)

Gudrun Bengtsson (SD)

Linda Väbro (SD)

Filip Persson (SD)