1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Peter Johansson: Hellre samtal än åtalsanmälan

Nej! Jag sätter mig varken över eller försöker runda demokratin. Jag löser hellre en konflikt genom samtal än genom en åtalsanmälan, skriver Peter Johansson (M).
Det omstridda staketet runt evenemangsstranden, uppsatt av Åhus Beach AB.

Varken undertecknad eller Kb:s sportchef kände till den ”Åtalsanmälan om miljöbrott” som lämnats in till polisen, under den intervju som Kb gjorde med mig den 13/7 inför kommande måndags artikel. Mitt uttalande om att ett fåtal Åhusbor skall ta tillfället i akt och bli en del av evenemanget istället för att gnälla syftar till platsen. Att kommunen inte kommer att flytta evenemangsplatsen är vi politiskt överens om.

I slutet av intervjun kommer Mats G Jönsson fram till vårt bord och berättar att en ”Åtalsanmälan om miljöbrott” mot Åhus Beach Festival AB precis kommit via E-post. Jag valde att inte kommentera detta då jag inte fått anmälan för kännedom från kommunkansliet. Däremot gav jag mitt stöd för Jönsson om att jag inte tror att han inhägnat området för att jävlas. I en allt mer förändrad omvärld där extremistiska grupper riktar hot och attacker mot arrangemang, evenemang och platser där det rör sig mycket folk måste säkerheten vara hög. Alla dessa inte ont anande barn och ungdomar, deras glada ledare och anhöriga får under inga omständigheter utsättas för fara. Vatten är ett bra skydd.

Eftersom debatten helt ändrat fokus från att försvara själva evenemangsplatsen till att alla ska ha rätt att åtalsanmäla varandra – en åtgärd som knappast kan gå under epitetet ”gnälla” – är det viktigt att läsarna får en större bild.

Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Under första delen av 00-talet växte Åhus Beach Festival rekordartat och konflikterna mellan evenemanget, som då var utspritt på flera ställen i byn och allmänheten började bli ohållbara. Även andra evenemang hade fått upp ögonen för Åhus och knackade på. På initiativ av ledande tjänstemän i kommunen utarbetades ett förslag om att anlägga en helt ny konstgjord evenemangsplats på stranden närmast Åhus Hamn. En remsa på 200 meter sandstrand framför ”Idyllens campingplats” – av kommunens totalt 35 kilometer sandstrand – fylldes ut i havet med sand och vigdes åt idrott, kultur och musikevenemang.

Under 2013 påbörjar kommunen en översyn av detaljplanen för evenemangsområdet föranledd av bland annat nya myndighetskrav för Åhus Hamn om områdesinhägnad, ändrade beteenden hos evenemangsbesökare samt att strandskoningen vid den konstgjorda evenemangsstranden i vissa delar är ostabil och eroderar. Jag var då ordförande i byggnadsnämnden och förslaget var helt enkelt att göra tillägg till befintlig detaljplan, där förändringarna behövde göras. Detta för att inte äventyra det upphävda strandskyddet.

Den nya byggnadsnämnden valde en annan linje, att omarbeta detaljplanen i sin helhet vilket medför att strandskyddsbestämmelserna återinträder och allmänenheten får rätt att röra sig fritt på en smal remsa mellan evenemangsplatsen och havet. Undertecknad har varit mycket kritisk under detaljplaneprocessen och flaggade tidigt upp att detta kommer att bli en ständig konflikt.

Efter att nu detaljplanen vunnit laga kraft är 2018 det första året med de nya reglerna. Det medför att evenemangsutövaren inte längre får inhägna ner till vattenlinjen. De nya reglerna skall naturligtvis efterlevas.

Så nu är vi tillbaka på ruta 1 där allmänhetens rättigheter och områdets nuvarande och kommande evenemangsutövare hamnar i konflikt om ytorna. Ett problem som vi under 10 års tid satsat miljontals skattekronor – närmare 40 – på att bygga bort genom att just anlägga ett särskilt evenemangsområde på en liten del av vår värdefulla strand. Evenemang med vattentema som kräver inhägnad är numera uteslutet.

Peter Johansson (M)

Oppositionsråd