1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Prioriterar kulturupplevelser i hela Skåne

Kulturpolitikens kärna är att tillgängliggöra kultur för alla, men också att värna den konstnärliga friheten. Allians för Skåne har sett behov av att omprioritera och se över våra satsningar. Därför väljer vi och kulturnämnden i budgeten för 2020 att flytta en del medel från storstadsområdena och stärka verksamheter i de östra delarna av Skåne, skriver företrädare för majoriteten i Regionen.
Pyramiden var en del av sommarutställningen på Wanås 2018.
Foto: Tommy Svensson

För att hela Skåne ska leva, finns ett behov att se över hur vi satsar och var vi satsar. Enligt befolkningsprognoser kommer det att finnas många äldre och många yngre i Skåne. Vi i Allians för Skåne ser därför ett behov av att utveckla kulturlivet i Skåne genom omprioriteringar. För att alla ska kunna ta del av kulturen och att kulturen ska frodas i hela Skåne, har Allians för Skåne gjort viktiga satsningar för att förstärka kulturen i framför allt småstäder och på landsbygden. Man ska inte behöva bo i någon av Skånes storstäder för att få uppleva och delta i det skånska konst- och kulturlivet.

Terence Hammond på Ifö Center.
Foto: Lasse Ottosson
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Vi har sett ett behov av att göra en särskild satsning i östra Skåne. De östra delarna av Skåne har fantastiska konstverksamheter som är värda att lyfta. Ifö Center i Bromölla, Wanås Konst i Knislinge, Skillinge Teater, och Östra Skånes konstnärsgrupp är några av de verksamheterna vi växlar upp på. För en av grundstenarna i alliansens kulturpolitik är att hela Skåne behövs för en dynamisk och hållbar utveckling av kulturen, vilket vi tydligt visar med satsningar utspridda över hela Skåne.

quote
... personer med funktionsnedsättning ska också ges bättre möjlighet att utöva och konsumera konst och kultur

Ett annat viktigt område för kulturbudgeten är tillgängligheten. Kultur ska inte bara ha en god geografisk spridning och tillgänglighet, utan personer med funktionsnedsättning ska också ges bättre möjlighet att utöva och konsumera konst och kultur. Därför genomför vi riktade satsningar på kultur för barn och unga och personer med funktionsnedsättning. Till Moomsteatern i Malmö som är känd för sin scenkonst med normbrytande skådespelare tillskjuts ytterligare medel och till kulturorganisationen Share Music & Performing Arts likaså. Satsningarna är ett led i det strategi- och rättighetsarbete som pågår i Region Skåne inför att FN:s barnkonvention blir svensk lag nästa år.

quote
... politiken ska inte påverka konstens innehåll. Men det krävs nytänkande, tydligare prioriteringar och förändrade arbetssätt för att vi ska nå våra mål.

Principen om en armlängds avstånd är viktig, politiken ska inte påverka konstens innehåll. Men det krävs nytänkande, tydligare prioriteringar och förändrade arbetssätt för att vi ska nå våra mål. Vi måste fortsätta att stärka samverkan på lokal, regional och nationell nivå inom ramen för kultursamverkansmodellen. Det är på så sätt vi kan få en tydligare bild av var våra bidrag behövs som allra mest. Genom övergripande samarbete och lokaliseringar av vad vi behöver satsa på, kan vi skapa en levande kultur i Skåne för alla.

Satsningar i kulturbudgeten för 2020

Ifö Center i Bromölla (+ 300 000 kronor till 700 000 kronor)

Wanås Konst i Knislinge (+ 400 000 kronor, till 2,8 miljoner kronor)

Skillinge Teater (+ 400 000 kronor till 798 000 kronor)

Östra Skånes konstnärsgrupp (+ 229 000 kronor till 484 000 kronor)

Moomsteatern i Malmö (+ 262 000 kronor till 5,7 miljoner kronor )

Share Music & Performing Arts (+ 200 000 kronor till 400 000 kronor)

Magnus Lunderquist (KD)

ordförande i kulturnämnden

Cristina Glad (L)

1:e vice ordförande i kulturnämnden

Cornelia Björklund-Röjner (M)

ledamot i kulturnämnden

Ulrika Axelsson (C)

ledamot i kulturnämnden