1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Skogsbruket måste ta hänsyn till både klimat och naturvård

Replik på Anders Gustafssons ledare ”Låt stå, skogsbruk är klimatnytta” 17/2. Anders Gustafsson börjar med att kalla dem som vill skydda mer skog för ”naturromantiska bevarandeorganisationer”. Han har visserligen rätt i att växande skog binder koldioxid, men har helt fel när han påstår att tillräckligt mycket skog är skyddad i hela Sverige. Den mesta skogen som är skyddad är fjällnära skog,
Granskog.
Foto: Hasse Holmberg

Denna skog växer mycket långsamt och är billig i inköp, därför är hela 56 procent skyddad. Nedanför gränsen till fjällnära skog är endast fyra procent av skogen formellt skyddad. I Sydsverige och i Skåne är markpriser och virkesförråd höga och därför går skyddet av skog mycket långsamt.

Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Om man tittar på Statistiska Centralbyråns statistik för Skånes skogar så är cirka fem procent av skogen formellt skyddad som till exempel naturreservat. Till detta kommer cirka sex procent frivilliga avsättningar av markägarna och två procent improduktiv skogsmark. Sammanlagt är alltså bara cirka 13 procent av skogen undantagen från skogsbruk. Detta är bara hälften av de 27 procent som Anders Gustafsson skriver är skyddat.

quote
Det flitiga planterandet av granskog i Sydsverige har också förändrat marken och dess kemi...

Skogsbruket är för övrigt inte helt oskyldigt till koldioxidutsläpp som ger klimatpåverkan. Under 1900-talet var skogsdikning vanligt för att öka tillväxten. Men om man sänker grundvattenytan på torvjordar kommer torven att börja brytas ner och avge koldioxid. Skogsodling på torvmark står för cirka tolv procent av hela Sveriges koldioxidutsläpp. Det flitiga planterandet av granskog i Sydsverige har också förändrat marken och dess kemi, så att det läcker ut bruna färgämnen i sjöar och vattendrag (brunifiering). Mörka, täta granåkrar utan ett grönt strå på marken är inte heller den trevligaste skogstypen för friluftsliv och rekreation.

quote
Skogsbruket idag är bättre på flera sätt, men det är orimligt att påstå att nu har vi skyddat tillräckligt mycket skog för att bevara den biologiska mångfalden.

Anders Gustafsson och vissa politiska partier tar alldeles för lätt på hoten mot den biologiska mångfalden. Skogsbruket idag är bättre på flera sätt, men det är orimligt att påstå att nu har vi skyddat tillräckligt mycket skog för att bevara den biologiska mångfalden. Vid Unescos internationella konferens i Nagoya år 2010 lovade de deltagande länderna, bland annat Sverige, att skydda 17 procent av sina skogar. Naturskyddsföreningen har som mål att arbeta för att 20 procent av den produktiva svenska skogen skyddas antingen som reservat, biotopskyddsområde eller med hjälp av frivilliga avsättningar. I Skåne är alltså bara cirka 13 procent produktiv skogsmark skyddad på något sätt, så det är långt kvar tills den biologiska mångfalden bevaras till framtida generationer och till att det svenska miljömålet ”Levande skogar” uppnås.

Christer Neideman

Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla