Försvunna miljöer i stadens centrum

Militärminnen och parker som inte finns kvar. I dagens Minnesluckan blickar vi tillbaka på miljöer som inte längre finns kvar i centrala Kristianstad.
Foto: Regionmuseet