Antalet bostadssociala kontrakt har fördubblats

På ett par år har antalet bostadssociala kontrakt fördubblats, till ett 100-tal. Socialförvaltningen har anställt personer som bara söker lägenheter. Man anser att Hässlehem borde ta ett mycket större ansvar. Men då krävs ändrade ägardirektiv, svarar Hässlehem.
Allt fler är i behov av bostadssociala kontrakt och socialförvaltningen är under ständig press att hitta bostäder. Thed Carlsson och Mikael Eriksson anser att det snarare borde vara Hässlehems ansvar än socialförvaltningens.
Foto: Andreas Örwall Lovén

Socialförvaltningen ska göra bostadssociala utredningar, inte agera bostadsförmedlare. Det anser Thed Carlsson, verksamhetschef på socialförvaltningen.

Nu är det så i alla fall. Det beror på att antalet bostadssociala kontrakt på ett par år ökat från ett 50-tal till ett 100-tal.

– Vi har fått anställa förvaltare som söker bostäder, administrerar hyresavtal och stöttar i boendet. Det finns egentligen inget i socialtjänstlagen som säger att det är vårt ansvar, säger Thed Carlsson.

Den snabba ökningen har skett efter flyktingkrisen, där man fått ta ansvar för en ny kategori personer vid sidan av människor som är hemlösa på grund av social problematik.

– Det har en stor del i detta, inget snack om saken. Det är såklart inte flyktingarnas fel, men en konsekvens av invandringen, säger Thed Carlsson.

Framför allt är det nyanlända (personer med asyl som kommunplacerats) och kvotflyktingar som blir socialförvaltningens ansvar, men även ensamkommande som blivit myndiga och anhöriginvandrare kan hamna på förvaltningens bostadsbord.

– Det faller på oss att skaka fram lägenheter, säger Mikael Eriksson, enhetschef för bosättnings– och etableringsenheten.

Både han och Thed Carlsson anser att socialförvaltningens ansvar blivit för omfattande.

– Egentligen ska vi utreda, fatta ett beslut och lägga ett önskemål hos allmännyttan (Hässlehem). Istället får vi ligga på knä och fiska hos dem, liksom hos andra hyresvärdar, säger Thed Carlsson.

Hässlehem står för en dryg fjärdedel av bostäderna till de bostadssociala kontrakten. Det är alldeles för lite, anser Thed Carlsson och Mikael Eriksson.

– Ett kommunalt bolag kan inte stå utanför kommunens ansvar, säger Thed Carlsson.

Han är övertygad om att allmännyttan i andra kommuner tar ett betydligt större ansvar.

– Hässlehem har jämförelsevis få lägenheter och begränsade möjligheter, men man skulle kunna göra mer.

Hur stor andel av bostäderna bör Hässlehem bistå med, tycker du?

– Kanske 100 procent. Det är som sagt ett kommunalt ansvar och kostnaden finns där ändå. Ska vi då betala till kommunens eget bolag eller privata entreprenörer?

Robin Gustavsson (KD) delar förvaltningens uppfattning medan Stephan Persson, vd Hässlehem, anser att man redan gör tillräckligt.
Foto: Andreas Örwall Lovén

Robin Gustavsson (KD), ordförande i socialnämnden, delar Thed Carlssons syn på allmännyttans ansvar.

– Jag kan tycka att vi borde ha mer hjälp från Hässlehem, om jag ska uttrycka mig försiktigt. Jag utgår från att de gör vad de kan, men vi skulle behöva mer stöd och hjälp. Vi ligger på dem. Hela tiden.

Stephan Persson, vd för Hässlehem, säger att det är omöjligt för allmännyttan att lösa socialförvaltningens behov på egen hand.

– Vi har 250 sökande per bostad i Hässleholm, och fem–tio blir lediga varje månad. Vilken grupp är det vi ska prioritera bortom kösystemet? Det är ingen vd-fråga, utan det får politiker och styrelse i så fall besluta och så får vi rätta oss efter det.

Han tror inte att det stämmer att Hässlehem tar mindre ansvar än i andra kommuner.

Hässlehem är det nya namnet på Hässleholmsbyggen.
Foto: Tommy Svensson

– Hässlehem har 18 procent av lägenhetsbeståndet i kommunen och står för 26 procent av de bostadssociala kontrakten. Det står heller ingenstans i lagen att allmännyttan ska försörja socialförvaltningen med lägenheter.

Helsingborgshem står för 40 procent av lägenheterna till de bostadssociala kontrakten. Arbete- och välfärdsförvaltningen i Kristianstad säger kort att ABK levererar vad som behövs (se fakta).

Men statistiken går inte att jämföra rakt av med Hässlehem, säger Stephan Persson.

– Till skillnad från många andra kommuner godkänner vi etableringsersättningen (som nyanlända får av staten i två år) som inkomst när vi hyr ut. Vi kan ändra uthyrningspolicy och istället låta uthyrningen gå via socialförvaltningen, som i andra kommuner. Då skulle statistiken se annorlunda ut.

Fakta:

Allmännyttans del av kontrakten

Kristianstad: Arbete- och välfärdsförvaltningen går ofta in med hyresgarantier, vilket innebär att kommunen sällan behöver stå på kontrakt och hyra ut i andra hand (bostadssociala kontrakt). ABK samarbetar med kommunen och är ”inte snikna”, enligt Peter Sonnsjö som är tillförordnad förvaltningschef. Kommunen är garanterad fem procent av nyproduktionen men skulle hellre se att man fick fem procent av det totala beståndet, på grund av den höga kostnadsbilden på nyproduktion.
Helsingborg: Helsingborgshem har ett avtal med Helsingborgs stad om att i förhållande till stadens behov och bolagets storlek, årligen bidra med bostäder till stadens bostadssociala insatser, enligt Sofie Lilja, chef sälj– och uthyrning på Helsingborgshem.

Läs mer

Sport

KIK pressade Timrå – lagkaptenen Fredrik Hansson fick matchstraff

Följ KIK:s jakt på poäng borta mot Timrå IK.

Kristianstad

Samtliga Järnia Outlet läggs ner

Det höll i ett år. Men nu läggs samtliga Järna Outletbutiker ner, bland dem butiken på Härlöv. Just nu pågår utförsäljning.

Kristianstad

Åkte till akuten efter att ha attackerats av gäng – vill inte prata med polisen

Polisen: ”När den drabbade inte vill medverka är det väldigt svårt att utreda”

ABK-minglet

ABK ställer in Strand-festen

Beslut efter diskussion med vd Henrik Strand.

Kristianstad

Olycka: Flicka påkörd vid övergångsställe – har förts till sjukhus

Polisen ska utreda omständigheterna.

Kristianstad

Man angreps av stort gäng – kom till CSK med stickskador

Ett 20-tal beväpnade ungdomar slog sönder mannens bil.