Arbetsförmedlingen tillbaka i ny skepnad

Arbetsförmedlingen lade i år ner sitt kundtorg men nu återuppstår den i en ny form. Hässleholm blir pilotprojekt, som enda ort i Skåne, i en ny satsning tillsammans med Statens servicecenter.
På måndag kommer man att mötas av bland annat Susanne Ragnell (till höger) på servicekontoret. Trim Braha och Marie Persson, chefer inom AF, ser stor potential i pilotprojektet i Hässleholm.
Foto: Andreas Örwall Lovén

På måndag flyttar Arbetsförmedlingen in på Statens servicecenters kontor på Första Avenyen.

Det är i första hand AF:s kundtorgsverksamhet som återuppstår i nya lokaler. Hässleholm är en av sex orter i landet där en pilotverksamhet testas under tre månader.

– Vi ser väldigt positivt på att Statens servicecenter kan erbjuda spontana möten och vägleda kunder i Arbetsförmedlingens digitala tjänster. Då kan vi fokusera på den fördjupande servicen istället, säger Marie Persson, sektionschef Arbetsförmedlingen Hässleholm.

För bokade möten kommer arbetssökande även fortsättningsvis att behöva ta sig till Kristianstad, men på servicekontoret kommer det också att finnas möjlighet att träffa handläggare, exempelvis om kunden på grund av fysiska begränsningar har svårt för att ta sig till annan ort.

Angela Löfqvist, kontorsområdeschef för Statens servicecenter, ser Arbetsförmedlingen som en naturlig myndighetspartner.

På servicekontoren finns redan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

– Det betyder att vi kan hjälpa till ur ett livshändelseperspektiv, genom att hantera ärenden hos flera myndigheter samtidigt. Där ser vi en kundnytta för den arbetssökande.

Finns kompetensen för att hantera Arbetsförmedlingens uppgifter?

– Vi är proffs på bemötande och servicehandläggarna har gått utbildning för detta ändamål. Vi har även tillgång till handläggare hos Arbetsförmedlingens kundtjänst vid behov av fördjupad service, säger Angela Löfqvist.

Trim Braha, sektionschef på AF, säger att det i vissa fall kommer att vara möjligt att ta beslut på plats, via servicekontorets kontakt med Arbetsförmedlingens handläggare på kundtjänst.

– Men genom servicekontoret säkerställer AF framför allt närvaron och blir nåbara i Hässleholm, där vi inte längre kommer att ha kontor.

Statens Servicecenter har sett en nedgång i antalet fysiska möten, till följd av digitaliseringen. Det har frigjort resurser för att ta över en del av Arbetsförmedlingens uppgifter.

– På vissa servicekontor har vi behov av fler arbetsuppgifter, säger Angela Löfqvist.

Pilotprojektet ska utvärderas efter tre månader och kunna bli vägledande för hela landet. Meningen är att Arbetsförmedlingens kundtorg ska flyttas över till Statens servicecenters 113 servicekontor under nästa år, 2020.

Från och med måndag drar verksamheten i gång i Hässleholm. I början kommer även personal från Arbetsförmedlingen att finnas på plats.

– Vi ska göra det så smidigt som möjligt för kunderna. Vi ser Statens servicecenter som en möjlighet att skapa sömlösa flöden, med rätt hjälp i rätt kanal, säger Marie Persson.

Hon ser att man alltmer kommer att frångå kopplingen mellan kunden och en speciell handläggare. Istället kommer kundernas ärende att vara i fokus, där man är specialiserad utifrån ärendets olika delar.

Har Arbetsförmedlingens nedskärningar rentav inneburit något positivt, när nya arbetssätt tvingats fram?

– Diskussionerna om att arbeta på det här sättet har pågått under ganska lång tid, men visst har situationen forcerat fram det. Men det behöver inte vara till nackdel för kunden, säger Marie Persson.

Fakta:

Öppnar på måndag

Statens Servicecenter finns på Första Avenyen 14 C. Öppettider blir måndag till fredag, 10-16.
Detta kan du få hjälp med på servicekontoret:
Information om vad Arbetsförmedlingen erbjuder arbetssökande.
Använda en kundarbetsplats för självservice.
Information om rekryteringsträffar.
Lämna blanketter och intyg.
Använda digitala myndighetstjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.
AF:s lokaler i Hässleholm finns kvar till 31/3 2020 och där förekommer fortfarande viss verksamhet, främst i form av trepartsmöten tillsammans med kunder och andra samarbetspartners.

Läs mer

Kristianstad

Trafikinformation: Spårspring försenade tåg

Tågtrafiken från Kristianstad mot Hässleholm har försenats. Orsaken är att obehöriga personer befinner sig på spåren.

Ledare

Inte många jobb med S-politik

Ylva Johanssons (S) misslyckande är symptomatiskt för partiets kris.

Hässleholm

Färre missnöjda med polisens synlighet – ”Där sticker vi verkligen ut”

Tydligt tillskott av poliser i år.

Kristianstad

Kristianstad går emot utvecklingen i Skåne: ”Kristianstad är sällan hypat”

Du kan spara på sämre tider.

Hässleholm

Brott: Rånare tvingade till sig tonårings jacka

Gärningsmannen är okänd.

Östra Göinge

Efter det tunga varslet: Kommunen hjälper personalen komma vidare

Får en unik chans att fixa nytt jobb.