Årets vårdchef finns i Hästveda

Liselotte Svensson, enhetschef i Hästveda hemtjänst, vinner 50 000 kronor och titeln ”Årets Vårdchef 2019”. Vårdförbundet delar ut priset nationellt för att uppmuntra medlemmar som lyckats i sitt sitt ledarskap.
Liselott Svensson på hemtjänsten i Hästveda har utsetts till Årets vårdchef.
Foto: Andreas Lovén

Liselotte Svensson är enhetschef på hemtjänsten i Hästveda och har i samband med Vårdförbundets vårdgala 2019 på fredagen fått ett pris på 50 000 kronor och titeln ”Årets Vårdchef 2019”.

I motiveringen belönas Liselotte Svensson ”för ett stabilt och närvarande ledarskap i en verksamhet med stora utmaningar, där hon visar fokus på förbättring och ett modernt coachande förhållningssätt”.

”Genom sitt ledarskap har hon aktivt bjudit in och skapat mötesplatser för brukare, närstående och medarbetare, där man gemensamt skapat mer social samvaro och mindre ensamhet”.

Vårdförbundet skriver vidare att Liselotte Svensson är ”en orädd enhetschef inom hemtjänsten i Hästveda vars låga brinner för att skapa ”vi-känsla” inom teamet och säkerställa att alla jobbar personcentrerat och ser hela människan. Det har hon lyckats med. Resultatet från den senaste medarbetarenkäten visar att 99 procent av hennes medarbetare känner att det är meningsfullt att gå till jobbet”.

Liselotte Svensson har haft sin tjänst i snart ett och ett halvt år. Hon inledde då ett arbete med att utveckla arbetssättet för att öka insatstimmarna, och att brukarna skulle få sin sociala samvaro för att förebygga ensamhet.

Utvecklingsarbetet kallas ”Min Livsresa” och påbörjades hösten 2018 och syftet är att brukaren ska tacka ja till sin beviljade insats.

”Vi började göra våra brukare delaktiga i ”Min Livsresa” genom att använda scrapbooking-teknik, där brukaren, deras närstående och personal tillsammans skapar en bok om brukarens livsresa”, säger Liselotte.