Att renovera befintliga bad skulle kosta 138 miljoner kronor

Tekniska förvaltningen har sammanställt kostnaderna för att renovera befintliga badanläggningar i kommunen. Den största delen av cirka 138 miljoner kronor handlar om brister som måste åtgärdas inom fem år.
Foto: Tom Wall