Åtta personer vill bli barn- och utbildningschef

Åtta personer har sökt tjänsten som barn- och utbildningschef i Hässleholms kommun.