Björkviken: Vattenprover tas varje vecka

Finjasjöns vatten har varierat i kvalitet de senaste åren. Vattenprover tas för att hålla koll på farliga och ofarliga alger i vattnet.
Foto: Hanna Franzén