Orsakerna till brandinfernot vid järnvägen blottläggs

En glödande fimp som kom i kontakt med brandfarligt material. Det kan ha varit upphovet till den häftiga brand i godsmagasinet, som orsakade tågstopp en vecka. Nu hörs de inblandade i rätten.
Foto: Tommy Svensson