Företag vill bilda bolag med kommunen

Närmare 20 hektar mark är aktuellt för bebyggelse. Nu vill flera lokala företag bilda ett gemensamt bolag med kommunen för att utveckla det centrumnära området.
Foto: Andreas Örwall Lovén