Försäljningar av fastigheter drar ut på tiden

Magnarpsgården, Majagården och Vanneberga skola är alla aktuella för försäljning. Men av olika skäl tar det tid att komma i mål.