Fotboll bidrar till ordning och reda på hela skolan

Avtalet för Malmö FF-akademin på Västerskolan löper ut 2019. Nu talar mycket för att det blir en fortsättning, sedan de ledande politikerna sagt ja till ett nytt avtal för 352 000 kronor per år.
Fotbollselever sätter prägel på Västerskolan, anser rektor Kristina Liljerup. ”De som vill hitta på skit, om man säger så, får inget gehör och då är det inte lika kul.”
Foto: Andreas Örwall Lovén

Inom kommunstyrelsens arbetsutskott råder det enighet om att akademin ska finnas kvar på Västerskolan. Det beskedet lämnades av Lars Johnsson (M), Hanna Nilsson (SD) och Lena Wallentheim (S) under onsdagen.

Akademin är öppen för högstadielever som är intresserade av att kombinera studier med fotbollsträning. Tidigare årskurser har visat mycket goda studieresultat.

Akademin startades höstterminen 2016 och var fullt utbyggd med tre årskurser hösten 2018. Av de drygt 75 eleverna det senaste läsåret kom 13 från andra kommuner. I höst ökar det antalet till 19. Den interkommunala ersättningen till Hässleholms kommun låg tidigare kring en miljon kronor och den summan ökar nu.

– Det snurrar på av sig självt. Skulle vi inte ha akademin så hade elever sökt sig till akademier i andra kommuner, och då hade vi fått betala interkommunal ersättning, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Akademin har haft flera goda effekter för Västerskolan, anser rektor Kristina Liljerup.

– Det stora plusset är att vi har ett lugnt klimat på skolan, med fokus på studier.

På vilket sätt bidrar fotbollen till det?

– Det är svårt att mäta. Man kan mer prata om indikationer. Tillräckligt många, en fjärdedel av alla elever, går på akademin och det sätter en anda. De som vill hitta på skit, om man säger så, får inget gehör och då är det inte lika kul.

Förutom MFF-akademin finns även en fotbollsprofil på skolan. Skolan har sedan tidigare dessutom infört extra idrott på schemat. Kristina Liljerup pekar på att forskning visar att motion bidrar positivt till såväl studieresultat som studiero. Skolan har legat i framkant i det avseendet, eftersom Skolverket först nu, till kommande läsår, infört mer idrott i timplanen.

Kristina Liljerup bedömer att MFF-akademin bidragit till Västerskolans attraktivitet och att det i sin tur underlättar rekrytering av personal och behöriga lärare.

Studieresultaten för elever på akademin ligger högre än för övriga elever (se fakta). Detta på en skola som ligger över genomsnittet i kommunen.

Som ytterligare skäl att behålla MFF-akademin nämner Kristina Liljerup integrationsaspekten.

– Nyanlända som kanske bara varit här i några år kommer snabbare med i gemenskapen. Vi märker att de fort blir fullvärdiga lagmedlemmar.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen.

Fakta:

Goda studieresultat

Genomsnittlig meritpoäng för elever på akademin, åk 9: 252
Genomsnittlig meritpoäng övriga elever, åk 9: 208
Årskurs 8, akademin: 252
Årskurs 8, övriga elever: 214
Årskurs 7, akademin: 266
Årskurs 7, övriga elever: 220
Högst genomsnittligt betyg av alla elever på Västerskolan har flickorna i MFF-akademin, årskurs 7: 283 meritpoäng