Intensiv behandling för att slippa lång inlåsning

Aldrig någonsin har Statens institutionsstyrelse (SiS) förfogat över ett lika ändamålsenligt ungdomshem. Redan vid ritbordet har behandlingsformerna fogats in i väggarna. Målet är att i det närmaste halvera vistelsetiden som unga behöver vara inlåsta.
Man passerar en gård för att ta sig från själva boendet till skolan. Det ska förstärka känslan av rutin, säger Lotta Höjman.
Foto: Andreas Örwall Lovén

– Vi har fått vara med och påverka redan från början, när det nya ungdomshemmet började planeras för flera år sedan, säger Lotta Höjman, biträdande institutionschef för SiS Hässleholm.

Det nya ungdomshemmet står i det närmaste klart, även om det officiellt öppnas 1 mars, 2020. Med sina 8 300 kvadratmeter kan fastigheten i det närmaste liknas vid ett mindre och komplett högstadie.

Här finns allt. Ett eget bibliotek, liksom salar för textilslöjd, träslöjd, bild och form, musik.

– I musiksalen finns en studio som man kan använda på kvällar och helger. Skapande fritid, säger Niklas Holmström, byggsamordnare för SiS (Peab bygger).

I Sveriges modernaste ungdomshem finns även en gymnastiksal som är ljuddämpad efter alla konstens regler. Det finns rymliga gårdar. Såväl interiört som exteriört har man arbetat med rogivande färger och naturliga material.

– Det handlar om ungdomar som kanske inte varit i skolan på flera år. Då är det viktigt att det är roligt och intressant, att skolan är något man vill gå till. Ett ungdomshem innebär inte bara förvaring, säger Niklas Holmström.

Här inleds banan bort från potentiell kriminalitet, anser Sverker Göransson, institutionschef SiS Hässleholm.
Foto: Victor Lindstammer

Man skulle kunna hävda att ungdomshemmet utgör de fysiska ramarna, de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas med själva innehållet. SiS Hässleholm utgör en pilotverksamhet där man får möjlighet att använda alla de pedagogiska verktyg som forskningen visat är mest lyckosamma.

– Det är kostnadskrävande men färre kommer att bli föremål för lagföring eller för tidig död. En minskad beläggning på fängelser som Tidaholm, Hall och Kumla börjar här, säger institutionschef Sverker Göransson.

Det innebär bland annat en betydande personaltäthet, där tjänster är tänkta att avsättas för att arbeta med nätverk, föräldrautbildning och kontakter med hemkommun, inklusive skola och socialtjänst.

Om man skriker i gymnastiksalen så ”dör” ljudet omedelbart. Man har satsat på att göra ungdomshemmet så ljust och rymligt som möjligt.
Foto: Andreas Örwall Lovén

Den 1 mars 2021, när SiS Hässleholm är fullt utbyggt, kommer drygt 140 personer att arbeta med 40 ungdomar.

SiS Hässleholm tar emot skolpliktiga pojkar och flickor med psykosocial problematik samt pågående kriminalitet och missbruk.

Men det är ingen enhetlig grupp, utan varje individ skiljer sig åt i sin problematik. På SiS Hässleholm kommer det att finnas möjlighet att dela gruppen i olika avdelningar, beroende på problematik, för att kunna ge så individanpassad behandling som möjligt.

Behandlingstiden kan normalt vara över ett år. På SiS Hässleholm siktar man mot 6-8 månader, där utslussning är en del av placeringstiden.

– Vi vill att ungdomarna är kortast möjliga tid i den här låsta och för dem konstiga formen, säger Lotta Höjman.

Maria Månsson, avdelningsföreståndare, utvecklar:

– Behandlingen ska vara kort och intensiv, för att sedan slussa ut ungdomarna i öppna former.

En omfattande rekryteringsprocess är nu i full gång. Det handlar bland annat om 25–30 behandlingsassistenter, familjebehandlare, interventionssamordnare, psykologer, sjuksköterska och chefer, berättar Liselott Nylander, administrativ chef.

Det behövs även personal inom teknik och kök.

En ritning över SiS Ungdomshem. Här finns bland annat en lounge för besök från föräldrar och advokat. Där ska man kunna tas emot, dricka en kopp kaffe eller te, utan att känna sig obekväm eller i vägen.
Foto: Andreas Örwall Lovén

SiS Ungdomshem ligger inbäddat mellan Norrängskolan, villakvarter och T4-området. Byggnaderna är i två våningar och sticker knappast ut.

– Ungdomshemmet är inbyggt på ett sätt som gör att vi helt kommer ifrån taggtråd och staket, säger Sverker Göransson.säger Sverker Göransson.

Fakta:

Behandlingen

Differentierade avdelningar för att anpassa avdelningsmiljön och individualisera insatserna trots att ungdomarna vårdas i grupp.
Fullständig skolgång, kunskapsinhämtning central.
Innehåll i placeringen utifrån bedömning av individens riskområden, behovsområden och förmåga att ta emot stöd genom tydlig behandlingsplanering.
Familj- och nätverksarbete under hela placeringstiden för att förbereda mottagandet när den unge skrivs ut från SiS.
Får hjälp att överföra vad man lär sig på institutionen ut till vardagen utanför låst vård i närsamhället och hemmiljön.

Läs mer

Storbranden vid stationen

Utpekad flicka: ”Jag har misstänkt att det kunde ha varit min cigg”

”Grejen är ju den att alla rökte därinne.”

Jourhavande reporter

Irene: ”Allt som inte går SD:s väg är väl partiskt?”

Ibland är det många som vill komma till tals, ibland är det nästan tyst i luren och mejlen gapar tom. Därför vill jag påminna om att det ibland kan bli fördröjning innan inläggen kommer med, men de är inte bortglömda för det.

Kristianstad

Karl XII styrde sitt rike från Lilla Torg

Under ett par veckors tid hösten 1700 kom landet att regeras från Kristianstad.

Kristianstad

Kristianstads befolkning ökar mest

Kristianstad kommun hade den största befolkningsökningen av kommunerna i regionen.

Sport

Alliansen igång – här är lördagens alla matcher

Klassiska inneturneringen Alliansen har rullat igång och under lördagen spelas gruppspelet i Kristianstad Arena.

Sport

”Det har stabiliserat sig på den nivån”

Alliansen lottas i veckan