Kommunen blöder ekonomiskt men går plus

Ingen balans mellan löpande intäkter och kostnader. Det är slutsatsen sedan kommunen gått drygt 113 miljoner kronor back under 2019. Det slutar ändå med ett överskott på över 80 miljoner kronor, på grund av engångsintäkter och orealiserade vinster.
Stadshuset Hässleholm. Hässleholm kommun
Foto: Bosse Nilsson

Hässleholms kommuns preliminära resultat för 2019 visar ett överskott på 83,5 miljoner kronor, men den egentliga verksamhetens resultat är -112,8 miljoner kronor.

En stor del av överskottet kommer från orealiserade nettovinster. Enligt den nya lagen om kommunal bokföring ska finansiella instrument värderas till verkligt värde. Det kapital som kommunen har placerat i aktier och räntebärande värdepapper, efter försäljningen av energibolaget i slutet av 1990-talet, hade per den 31 december 2019 orealiserade nettovinster på 72,9 miljoner kronor. Om marknadsvärdet skulle gå ner under 2020 kommer det istället att påverka resultatet negativt.

I det preliminära resultatet ingår även en engångsintäkt från Hässleholms Vatten AB på 36,6 miljoner kronor som består av dels en återbetalning av aktieägartillskott på 35 miljoner kronor, dels en slutreglering av reavinsten i samband med försäljningen av Hässleholms Vatten AB till Hässleholms Miljö̈ AB.

- På grund av de finansiella delarna klarar vi balanskravet 2019, men bokslutet bekräftar samtidigt att det var rätt att besluta om tuffa besparingar inför 2020. De löpande kostnaderna i nämndernas verksamheter är fortfarande mycket högre än intäkterna, och så kan det naturligtvis inte fortsätta, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Nämndernas/förvaltningarnas budgetavvikelse uppgick till -42,8 miljoner kronor. Fyra av sju nämnder visade en negativ avvikelse mot budget: Barn- och utbildningsnämnden -32,1 miljoner kronor, socialnämnden -10,5, tekniska nämnden -3,0, samt kommunledningsförvaltningen -1,9 mnkr.

Läs mer

Ledare

Ledare: Allians för Skåne – håll ut mot SD och S

Köerna till Bup är långa. Men S, SD, MP och V gick ihop för att stoppa en vårdvalsreform som skulle kunna bidra till att korta dem.

Jourhavande reporter

Irene: ”Allt som inte går SD:s väg är väl partiskt?”

Ibland är det många som vill komma till tals, ibland är det nästan tyst i luren och mejlen gapar tom. Därför vill jag påminna om att det ibland kan bli fördröjning innan inläggen kommer med, men de är inte bortglömda för det.

Storbranden vid stationen

Uppgifter i brandrättegången: ”Vi brukade röka holk och chilla”

Godsmagasinet var en fristad för ungdomarna

Kristianstad

Karl XII styrde sitt rike från Lilla Torg

Under ett par veckors tid hösten 1700 kom landet att regeras från Kristianstad.

Hässleholm

Unikt ungdomshem invigdes –Fångarna på Hall gav inflyttningspresent

Avdelningarna har fått lokala namn som Hovdala och Laxbro.

Lista

Här är decenniets mest minnesvärda sporthändelser – plats 50–41

Folkfest, läktarbråk och straffdramatik.