MSB: Järnvägen mycket sårbar vid brand

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, besökte Hässleholm i veckan för att bilda sig en uppfattning om brandens påverkan på landets infrastruktur. En strategisk plats, där olyckor slår hårt mot samhället, konstaterar Ulf Bergholm, MSB.
Branden vid järnvägen slog hårt mot såväl regional som nationell trafik. I onsdags, en vecka efter branden, kunde trafiken åter öppna. Kostnaderna för samhället är enorma.
Foto: Victor Lindstammer

Bortsett från storstäderna så är Hässleholm ett av landets absolut viktigaste nav för den nationella järnvägstrafiken. Det konstaterar Ulf Bergholm, olycksutredare vid MSB.

– Branden slog i princip ut trafiken på fyra järnvägssträckningar. Det var en så pass allvarlig händelse att vi ville besöka olycksplatsen för en första informationsinhämtning från polisens tekniker och räddningstjänsten.

Det är däremot oklart om MSB kommer att göra en olycksutredning eller om Trafikverket själva står för den.

Brandens följdverkningar är omfattande men det är ingen unik händelse. Ulf Bergholm nämner en brand i ett ställverk i Göteborg, som fick liknande konsekvenser för trafiken.

Går det att förebygga att en brand slår så här hårt mot infrastrukturen?

– Att fastigheter, som godsmagasin, byggdes nära järnvägen är ett arv från när järnvägen kom till. Dessa fastigheter flyttar man inte på hur som helst. Det finns även många industrier som har produktion längs järnvägen. Man försöker att göra järnvägen så robust som möjligt men på vissa stationsnära platser slår en brand hårt, säger Ulf Bergholm.

När stationer anlagts i modern tid har man delvis tänkt annorlunda, fortsätter han.

– I till exempel Falkenberg, Laholm och Landskrona ligger stationerna i utkanten av samhället, men man vet inte alltid hur städer utvecklas.