Nu kan äldre lyssna på musik igen

466 sängplatser inom äldreomsorgen kostar 30 290 kronor i musikersättning. Det är en del i det nya och väsentligt dyrare avtal som kommunen tecknat med Stim.
Foto: Staffan Lindbom