Personal i djupsömn när vårdtagare dog i sömnen

Medarbetaren inom hemtjänsten skulle vaka över en man som återkommit efter en sjukhusvistelse. Medarbetaren somnade under sitt pass och mannen dog i sömnen.
Händelsen har Lex Sarah-anmälts.