Ser bygget av tågdepån som orsak till plötslig kräftdöd

I samband med bygget av tågdepån avleds för mycket vatten till en närliggande kräftdamm, vilket lett till minskat bestånd och en förorenad damm. Det hävdar grannar som inlett en juridisk process.
Antalet kräftor hade decimerats kraftigt i juni 2019 och utgjorde bara en tredjedel jämfört med föregående år.
Foto: Mattias Mattisson

Grundvattentillströmningen till kräftdammen har ökat från 20 liter per minut till 60 liter per minut. Vattnet har dessutom varit syrefattigt och förorenat, vilket skadad såväl kräftor som damm.

Det hävdar ett par som bor grannar till den nya tågdepån.

”Kräftbeståndet har decimerats kraftigt och stora delar av dammen måste saneras från järnutfällningar”, skriver paret till mark– och miljödomstolen i Växjö.

Skulden lägger man på Region Skåne, som uppför en underhållsdepå för tåg i närheten av kräftdammen. I samband med bygget har grundvatten kommit att avledas till grannfastigheten och den aktuella kräftdammen, hävdar paret.

De har redan försökt att få gehör hos Länsstyrelsen, genom att skicka in ett klagomål. I det yrkade paret på att Länsstyrelsen förelägger Region Skåne vid vite att stoppa avledningen av vatten, alternativt utför en dagvattenledning förbi kräftdammen.

Bygget av den nya tågdepån i Kärråkra har inneburit försämrad livskvalitet för kräftorna, på grund av ökat vattentillförsel, anser grannarna.
Foto: Tommy Svensson

Region Skåne uppgav då att man låtit anlägga en tät förbiledning av dagvatten från fastigheten, dock med en annan sträckning än vad som tidigare avtalats. Vattnet leds längre söderut, till Almaån.

Länsstyrelsen bedömde att inget tydde på någon aktiv avledning från depåområdet till grannarnas fastighet och kräftdammen. Länsstyrelsen beslutade att avsluta ärendet utan åtgärd och såg inget skäl att bedriva tillsyn i ärendet.

Nu har beslutet alltså överklagats till Mark- och miljödomstolen. Region Skåne ska yttra sig senast den 23 augusti.

Läs mer

Hässleholm

Inbrott: Villaägarna lämnade huset i två timmar – möttes av kaos

Villaägare i Hässleholm åkte ifrån sitt hus i två timmar på söndagsförmiddagen. Under tiden hann tjuvar stöka till det rejält i villan.

Östra Göinge

"Barn rör sig för lite” – så ska fler ska vilja och våga

”Barn rör sig för lite, det är inget snack om det”, säger den utbildningsansvarige.

Tomelilla

Riksväg 11: 80-skyltarna på plats – nu ska sänkningen överklagas

Efter klartecken från grannkommuner väljer Tomelilla att protestera mot Trafikverkets beslut.

Kristianstad

Trafik: Tåg körde fel – spårade mot Hässleholm

Passagerarna skulle från Lund till Helsingborg. Men Öresundståget ville annorlunda. Plötsligt var det på väg i riktning mot Hässleholm.

Tryggheten i centrum

Gör trygghetsvandringarna i staden någon nytta?

Många åtgärder har gjorts utifrån näringsidkares och myndigheters synpunkter. De boende har dock aldrig gått med.

Hässleholm

Han vill varna för bluffande mobilföretag

”Problemet är att folk blir livrädda.”