Skånetrafiken kan flytta till nytt huvudkontor

Skånetrafiken står inför ett vägskäl. Stanna kvar i befintliga lokaler eller flytta in i ett helt nytt kontor intill järnvägsstationen? I veckan kan man komma närmare ett svar och Hibab står berett att bygga ny fastighet.
Såhär kan Skånetrafikens nya huvudkontor i Hässleholm komma att se ut. Redan på torsdag kan det tas ett viktigt beslut inom Region Skåne mot förverkligande.
Foto: Sweco

Skånetrafiken har blivit alltmer trångbodda i sina nuvarande lokaler i centrala Hässleholm, som man haft sedan 1999.

Då var lokalbehovet 49 arbetsplatser men i dag har antalet medarbetare ökat till mellan 250 och 300, till följd av att Skånetrafiken valt att samla verksamheten på en plats.

I fjol anslog därför kollektivtrafiknämnden 12 miljoner kronor för att bygga om lokalerna. Under 2019 har Skånetrafiken undersökt möjligheten att anpassa nuvarande utrymmen för framtida behov men gjort bedömningen att det inte är möjligt.

Samtidigt har kostnaderna för en ombyggnad stigit till 16 miljoner kronor.

Till följd av det har man undersökt andra lokallösningar och landat i att man ska söka efter mer ändamålsenliga lokaler. Man har uppvaktat kommunen och redan i veckan kan kollektivtrafiknämnden teckna en avsiktsförklaring med Hässleholms Industribyggnads AB (Hibab) om att flytta till nybyggda lokaler på Norra station.

Det handlar om en ny byggnad, M4, intill det senaste tillskottet på Norra station, M6 (Handelsbanken).

– Projekteringen är redan igång. Får vi det här på plats så vore det naturligtvis ett oerhört positivt tillskott av arbetsplatser i Hässleholm, säger Kent Johannesson, vd Hibab.

Avsiktsförklaringen är bara första delen av beslutsprocessen inom Region Skåne.

– Avsiktsförklaringen är inte juridiskt bindande men en överenskommelse om att jobba mot detta mål, säger Kent Johannesson.

M4 utgörs av cirka 3 100 kvadratmeter kontorsyta, samt en biyta på 600 kvadratmeter. Diskussionerna tog fart under senhösten och har varit intensiva.

– Min förhoppning är att vi kan teckna hyreskontrakt under vårkanten för att sedan beställa entreprenad och vara igång med bygget efter sommarsemestern 2020, säger Kent Johannesson.

Det skulle innebära att M4 står klart senast vid årsskiftet 2021/2022.

Linus Eriksson, trafikdirektör, ser en möjlighet för Skånetrafiken att få skräddarsydda lokaler efter de behov som finns.

– Men det handlar inte bara om arbetsmiljön utan också om närheten till stationen, som är viktig för oss.

Det direkta läget intill stationen innebär enkel arbetspendling och möjlighet att öppna upp för kundservice i direkt anslutning till stationen.

Kollektivtrafiknämnden ska fatta beslut om avsiktsförklaringen på torsdag. Därefter måste den vidare till regionstyrelsen, som också måste godkänna den.

– Om vi får ett positivt besked kan vi gå in i konkreta hyresförhandlingar med Hässleholms kommun, säger Linus Eriksson.

Skånetrafikens verksamhet i Hässleholm tros växa i framtiden. I diskussionerna med kommunen finns därför även planer på att möjliggöra en vidare utveckling av verksamheten i två framtida fastighetsprojekt, M3/M5 på totalt 5 000 kvadratmeter.

Dessa hus skulle i så fall uppföras på tomten där Eon i dag har en transformatorstation. För att detta ska bli verklighet krävs både en flytt av transformatorstationen samt en ändrad detaljplan (för att kunna bygga större och högre).

– Tanken är att sätta igång i M4, som ytmässigt motsvarar det vi har i dag, för att sedan flytta vidare och växa i M3/M5. En sådan flytt kommer dock att kräva ett nytt beslut, säger Linus Eriksson.

Kent Johannesson bedömer att en realistisk byggstart av M3/M5 är möjlig först kring 2024/2025.

Fakta:

Inte ändamålsenliga lokaler

Skånetrafiken nyttjar idag all möjlig yta i nuvarande fastighet. Belastningen är ojämn mellan våningsplanen, ventilationen är underdimensionerad, kök och måltidsutrymmen räcker inte till, gemensamhetsytor möter inte behoven och det är konstant brist på konferensrum och flexibla arbetsplatser.
Skånetrafiken har svårt att vara en attraktiv arbetsgivare i konkurrens med arbetsgivare i Lund/ Malmö med nuvarande lokaler. ”Vi behöver ha en arbetsmiljö som gör resan till Hässleholm väl värd”, skriver Skånetrafiken i ett internt PM.
Med ett tioårskontrakt blir snittkostnaden i befintliga lokaler efter ombyggnad 7 miljoner kronor per år. I nya lokaler med biyta blir snittkostnaden 8.5 miljoner kronor per år.

Läs mer

Kristianstad

Tågdebatt som spårade ur

V och MP vill ha mer underlag i mångmiljardaffär om nya tåginköp.

Hässleholm

Inbrott: Villaägare vaknade av smäll

Upptäckte främmande man i sitt kök.

Kristianstad

Strul: Tåg med tekniska problem orsakade förseningar

En tåg som står stilla med tekniska problem mellan Hästveda och Ballingslöv orsakar förseningar i den skånska tågtrafiken. Tåget ska lämnat platsen, men följdförseningar kan fortfaran uppstå, meddelar Trafikverket.

Kristianstad

Väder: Vinterväder på ingång – nu kommer snön

Vintern är här, åtminstone tillfälligt.

Kristianstad

Nya återvinningscentralen tar form: ”Det här blir betydligt större än Snårarp”

I september nästa år ska den stå klar på Ängamöllan med målet att minska avfallet och öka återbruket

Kristianstad

Trafikinformation: Spårspring försenade tåg

Tågtrafiken från Kristianstad mot Hässleholm har försenats. Orsaken är att obehöriga personer befinner sig på spåren.