Språkpedagoger ska få utlandsfödda i arbete

En del fastnar i svenskundervisning i åratal utan att komma vidare. Nu tänker kommunen anställa fyra språkpedagoger, som ska hjälpa personerna under arbetspraktik och studier. Det är en del i en tänkt 30 miljoner kronors-satsning på att få fler i arbete.
Foto: Andreas Örwall Lovén